A tartalomból:

A tanulmánykötet az „EFOP-3.2.14-17: Nyelvtanulással a boldogulásért” című, 2018 és 2021 között az ELTE és több köznevelési intézmény együttműködésével megvalósult projekt keretében végzett kutatás eredményeit foglalja össze. A projekt élményalapú, iskolán kívüli nyelvtanulási lehetőséget biztosított 9–13. évfolyamos középiskolai diákok számára öt féléven át négy nyelvből (angol, német, francia, olasz). A foglalkozásokat az ELTE tanárszakos hallgatói tartották vidéki középiskolákban, egyetemi mentoraik és az adott középfokú intézmények nyelvtanárainak szakmai támogatásával.
A projekt számos célja közül érdemes kiemelni a résztvevő diákok esetében a foglakozások élményalapú jellegét, az egyéni különbségek figyelembevételét, az önálló és élethosszig tartó tanulásra való felkészülést; a tanárjelöltek és a résztvevő nyelvtanárok esetében a módszertani eszköztár bővítését, a szakmai együttműködés különböző formáinak megismerését.
A kötet öt tanulmányt tartalmaz, melyek az angol, francia és német nyelvek oktatása során szerzett különösen tanulságos tapasztalatokra reflektálnak.

Major Éva


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Feld-Knapp Ilona – Katona László – Kálmán Csaba – Major Éva – Öveges Enikő – Pálffy Gabriella – Perge Gabriella: Nyelvtanulással a boldogulásért

Hasonló kiadványok