A tartalomból:

Az egészségpszichológia a pszichológia elméleti, gyakorlati ismereteinek és módszertanának alkalmazása az egészség fejlesztésében és fenntartásában, a betegségek megelőzésében és kezelésében, az egészség, betegség és a kapcsolódó működészavarok okainak és veszélyeztető tényezőinek azonosításában és végül az egészségügy és az egészségpolitika elemzésében és fejlesztésében.
Az egészségpszichológia az elmúlt évtizedekben látványos módon vált a pszichológia új, önálló kutatási, tudományos és alkalmazási területévé. Részben a klinikai pszichológiából, részben az orvostudományból, az orvosi pszichológiából, a prevenciós tudományból és más területekből táplálkozva alakította ki kutatási paradigmáit, módszereit, eszközeit. A területet ma már számtalan nemzetközi folyóirat képviseli. Hazánk az első pillanattól bekapcsolódott e tudományág művelésébe, fejlesztésébe; nem véletlen, hogy ma már az ország több egyetemén folynak nemzetközileg
elismert egészségpszichológiai kutatások, és a pszichológusoktatásban jelentős teret kap az egészségpszichológiai ismeretek átadása.
Az egészségpszichológiának ez a kettős – klinikai és népegészségügyi – jellege magyarázza a terület dinamikus fejlődését. Az egészségpszichológia ilyen gyors fejlődése és a változó kihívások megkívánják a naprakész tájékozódást a szakemberektől. Jelen kötetben a gyakorló és a kutató szakemberek számára áttekintést nyújtunk az egészségpszichológia egyes kérdéseiből. A válogatást az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékén, valamint a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszéken dolgozó oktatók, kutatók és doktoranduszok összefoglaló, áttekintő munkáiból állítottuk össze.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Demetrovics Zsolt – Urbán Róbert – Rigó Adrien – Oláh Attila (szerk.): Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása I.

Hasonló kiadványok