A tartalomból:

A (magas alapfrekvenciájú) szoprán éneklésben a magánhangzók azonosítása a hallgatók számára nem könnyű feladat. Ennek az az oka, hogy a magánhangzó artikulációjának bizonyos értelemben ellentmond a magas alaphang létrehozására való törekvés az énekes részéről. A magyar köznyelvi magánhangzóknak a szoprán éneklésben jellemző sajátságos megvalósulásának leírására e könyv szerzőjének kutatásai előtt még nem született tudományos igényű vizsgálat. Ugyanakkor ez a könyv az énekelve ejtett magánhangzók észlelésének nemzetközi szakirodalmában is újdonságot hoz.

A szerző alaposan utánajárt a szakirodalomban olvasható megállapítások ellentmondásainak, nagy szorgalommal és alapossággal törekedett az olykor következetlenül kidolgozott kísérleti módszertanokból előállt féligazságok helyreigazítására. Saját, kontrollált kísérleteit a korábbi kutatások tanulságaiból okulva, ugyanakkor módszertani innovációkat is bevezetve végezte el, a magyar nyelv teljes hangzókészletét figyelembe véve. Az itt bemutatott kutatássorozat mindezek miatt nemcsak világszínvonalú, de a témakörben a létező legkorszerűbb tudást is bemutatja az olvasónak.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Deme Andrea: Magánhangzók ejtése és észlelése a szopránéneklésben

Hasonló kiadványok