A tartalomból:

A szuverenitás és az államiság kérdése időről időre új meg új köntösben merül fel az európai integráció mozgásfolyamatában – az  új  kérdéseket rendre új kihívások vetik fel.  A kötetben közölt tanulmányok azt elemzik, hogy mit jelent napjainkban a szuverenitás az EU tagállamaként, mik a határai az integrációs együttműködésnek.  Mit jelent a szuverenitás-egyesítés? Melyek az uniós jog belső jogi érvényesülésének alapjai Ausztriában, Magyarországon és a Cseh Köztársaságban? Mi lehet az alkotmánybíróságok és a nemzeti parlamentek szerepe a viták megoldásában? Melyek a migrációból és a nemzetközi kényszervándorlásból  következő  problémákra  adható  aktuális  jogi  válaszlehetőségek?  Miként  hatnak  a  nemzetközi  alapjogvédelmi garanciák a szuverenitásra és az alkotmányos gyakorlatra? A kötettel és a hátterét jelentő kutatással a szerzők ahhoz szeretnének hozzájárulni, hogy az európai integráció eddig elért vívmányainak fenntarthatósága és a nemzeti alkotmányos érdekek érvényesíthetősége egyensúlyban maradjon. Ez az egyensúly biztosítja Európa és Magyarország lakosságának jólétét, biztonságát, szabadságát és jogait – amelyek közös célt jelentenek az Unió és tagállamai számára. A  kötet  az  Igazságügyi  Minisztérium  által  támogatott, 2017  januárja  és  szeptembere  között  folytatott  „Terület, lakosság,  főhatalom  a  21.  században”  című  kutatás  eredménye,  amely  az Igazságügyi  Minisztérium  jogászképzés színvonalának  emelését  célzó  programjai  keretében  az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán valósult meg.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Chronowski Nóra: Szuverenitás és államiság az Európai Unióban

Hasonló kiadványok