A tartalomból:

Az irodalmi művekben fellelhető különféle, egymás ellen feszülő vagy éppen egymást erősítő ideológiák felmutatása egyik izgalmas kiindulópontja az értelmezésnek. Az irodalmi mű és interpretációja nem függetleníthető sem a mű, sem pedig az értelmező korának politikai, történelmi és kulturális kontextusától, világnézeti preferenciáitól. Az interpretáció kulturális interakciót teremt múlt és jelen között: a politikai-társadalmi-kulturális kontextus és az azzal összefüggő értékek változásával az irodalmi műnek tulajdonított jelentés is megváltozik. Az alávetés és az alávetettség – többek között Hollandia több száz éves gyarmati tapasztalatából következően – a holland regényirodalomnak is egyik alapvető témája. A könyv tanulmányaiban gyarmatosító és gyarmatosított, illetve az ezzel sokszor összefonódó férfi és nő kapcsolata áll a középpontban. Így a művek elemzése során hol a posztkoloniális, hol a gender-szempontú megközelítés kap nagyobb hangsúlyt. A gyarmati irodalom műveinek értelmezése során a szerző szerepének rehabilitációja is elkerülhetetlennek tűnik. A holland nyelvű klasszikus prózairodalom egyes darabjainak felvállaltan a jelenből visszatekintő értelmezése során nyilvánvaló módon más aspektusok kerülnek előtérbe, mint akár a korabeli vagy egyes kortárs holland megközelítésekben. A tanulmányok éppen ezekkel a korabeli és kortárs holland megközelítésekkel kívánnak párbeszédet folytatni.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Az alávetettség struktúrái a holland prózában

Hasonló kiadványok