A tartalomból:

The authors of the present Festschrift are greeting Gábor Hamza, member of the Hungarian Academy of Sciences, Professor of Roman Law and Comparative Legal History of the Faculty of Law of Eötvös Loránd University, for his 65 th birthday, which was on 22 February 2014. They are tributing to the world­wide known famous Professor of Roman Law, who has devoted his life to science, who has provided his exceptionally rich, wide­scaled knowledge and scholarship generously for all those who, either in Hungary, or abroad, or in Europe, or even overseas, have been interested in the Roman law, the legal history of the Antiquity, the Middle Ages and the Modern Age, and the questions of comparative law, by means of his lectures, books, papers, or even by personal conversation or correspondence. /// Jelen ünnepi kötet szerzői Hamza Gábor akadémikust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam­ és Jogtudományi Karának egyetemi tanárát köszöntik, aki 2014. február 22­én töltötte be 65. életévét. Tisztelegnek a római jog nemzetközi hírű professzora előtt, aki egész életét a tudomány művelésének szentelte, és aki kivételesen gazdag, széles körű tudásából, műveltségéből mindig bőkezűen juttatott előadásai, könyvei és tanulmányai, de akár beszélgetések és levelezés útján is mindazoknak, akik a római jog, az ókori, a középkori és az újkori jogtörténet, az összehasonlító jog kérdései iránt érdeklődtek és érdeklődnek, akár belföldön, akár külföldön, akár Európában, akár másutt a nagyvilágban.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris Romani colendam. Studia in honorem Gábor Hamza

Hasonló kiadványok