A tartalomból:

A Történeti Elitkutatások könyvsorozatának új folyama a magyar tudáselit törzsének, az egyetemi tanároknak az életrajzi adattárait közli. Az 1848 és 1944 között működött 1044 professzor szócikkeit, a társadalmi származás problémáját középpontba helyezve, felekezeti-művelődési tömbök, etnokulturális alakzatok szerint haladva készítjük el. Mostani kötetünk tartalmazza a 183 református egyetemi tanár regiszterét kinevezéseik sorrendjével. Mivel a történetileg kiformálódott református felekezeti-művelődési alakzatot a kollégiumok és a hozzájuk kapcsolódó parókiák, a partikuláris közép- és kisiskolák rendszere éltette és formálta, ezért a különböző kollégiumok erőteréből, gyakorlatilag az egyes egyházkerületek területéről származó egyetemi tanárok szócikkeit helyezzük egymás mellé, azt feltételezve, hogy az egyes régiók eltérő mintázatokat is mutatnak. A református egyetemi tanárok adattárának ezt a területi tagolású közlését a tiszáninneni református egyházkerület területéről származó 19 professzorral kezdjük. Bemutatjuk az egyházkerület történeti iskolahálózatát is, azt a partikuláris iskolarendszert, amelynek középpontjában a sárospataki kollégium állt, s a 19. században legfontosabb középiskolái az erős városi közösségekre támaszkodó miskolci és rimaszombati gimnáziumok voltak. Az adattárból kiderül, hogy a régió református professzorai, függetlenül attól, hogy milyen tudományos területen működtek, 2-6 generációra visszamenően a református tanult egyházi rendből származtak (lelkészek, tanítók, tanárok), s családjaik első iskolázott emberei Sárospatakon tanult lelkészek voltak. Az intellektuális pályára lépő első ősök a 17. századtól a 20. századig kisnemes famíliákból jöttek. A régió kisnemességének rétegstratégiájában több évszázados kontinuitással volt jelen az iskolázás útján.
történő társadalmi felemelkedés törekvése.

Kovacs_SarospatakErotereben_READER


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Kovács I. Gábor – Takács Gábor (szerk.): Sárospatak erőterében

Hasonló kiadványok