Adatvédelem és felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

A szolgáltatásról

A szolgáltatást az ELTE Eötvös Kiadó Kft. nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:
(a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia nevét, érvényes e-mail címet és születési évét;
(b) a jelszó titokban tartásáért Ön felel.

Az ELTE Eötvös Kiadó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más önálló jogi személy vagy vállalat nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen ha a felhasználói név vagy egyéb adatok:

 • védjegyet sértenek,
 • más jogi személy jogos és méltányolható érdekeit sértik,
 • obszcén vagy trágár kifejezést tartalmaznak,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezést tartalmaznak.

Az ELTE Eötvös Kiadó Kft. nem tartozik felelősséggel az ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette, és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, az ELTE Eötvös Kiadó Kft. összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az ELTE Reader rendszerébe integrálja, valamint az így Öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja.

Megértette, és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában az ELTE Eötvös Kiadó Kft. semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy hagyja jóvá az információt az ELTE Readeren.

Az ELTE Eötvös Kiadó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

 

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Regisztrációjával beleegyezik abba, hogy az oldalon végzett aktvitások – beleértve magát a regisztrációt, publikus kérdéseit, vásárlásainak részleteit is – az ELTE Reader főoldalán és az ELTE Readerhez kötődő közösségi oldalak klubjainak üzenőfalain nyilvánosan megjelenjenek.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak más módon való megsértésére. Az ELTE Eötvös Kiadó Kft. fenntartja a jogot, hogy törölje vagy hozzáférésükben korlátozza azokat a felhasználókat, akik más regisztrált felhasználókat – akár üzenettáblákon, akár magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon – zaklattak.

 

Tartalom

A ELTE Eötvös Kiadó Kft. külön nem ellenőrzi a rendelkezésre bocsátott tartalmakat. Az ELTE Eötvös Kiadó Kft. mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Az ELTE Eötvös Kiadó Kft. minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan anyagokat, amelyeket kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyéb módon kifogásolhatónak talál.

Az ELTE Eötvös Kiadó Kft. minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

 • Az ELTE Reader szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy -visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az ELTE Reader szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;
 • Az ELTE Reader számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet;
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a neveket és/vagy e-mail címeket);
 • Az ELTE Reader szolgáltatás mint weboldal és/vagy alkalmazás bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • Az ELTE Readerről megszerzett anyagok illetéktelen publikálása;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a spam, a más tagoknak küldött lánclevelek (hoax) vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása;
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az ELTE Reader hagyta jóvá vagy támogatja;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát, vagy ilyen joggal visszaélnek;
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

 

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás

E-mail cím megváltoztatása, törlése

Az e-mail cím átírásához vagy törléséhez az ELTE Eötvös Kiadó Kft. azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így az ELTE Eötvös Kiadó Kft. kérheti, hogy a felhasználó

 • a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást;
 • cégadatok módosításának jogosultságát aláírási címpéldánnyal és meghatalmazással legitimálja;
 • küldje el az ELTE Eötvös Kiadó Kft. részére egy, az azonosításra alkalmas, fényképes igazolványának másolatát;
 • vagy személyazonosságát egyéb, az ELTE Eötvös Kiadó Kft. által elfogadott módon bizonyítsa.

 

Megszűnt cégek, elhunyt személyek regisztrációjának törlése

A megszűnt cégekkel, illetve elhunyt személyekkel kapcsolatos ügyintézés csak személyesen áll módunkban. Kérjük, hogy az előbbi esetben cégbírósági végzés, a második esetben halotti anyakönyvi kivonat birtokában vegye fel velünk a kapcsolatot az eltereader@eotvoskiado.hu címen.

 

Szavatosság kizárása

Az ELTE Eötvös Kiadó Kft. és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget az ELTE Reader szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az ELTE Eötvös Kiadó Kft. kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért.

A ELTE Reader szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet az ELTE Reader szolgáltatáson keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, úgy, “ahogy vannak” bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy az ELTE Reader szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az ELTE Eötvös Kiadó Kft. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatai, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért és tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

 

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy az ELTE Eötvös Kiadó Kft.-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az ELTE Reader szolgáltatás Ön által való használatával függ össze, vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az ELTE Reader írásban értesíti Önt az igényről, perről vagy eljárásról.

 

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.